از تاریخ
 تا تاریخ
 
با حضور مسئولین ارشاد استان

اعضای شورای بازبینی و نظارت بر نمایش شهرستان مرند معرفی شدند
با حضور مسئولین ارشاد استان

اعضای شورای بازبینی و نظارت بر نمایش شهرستان مرند معرفی شدند

جلسه معارفه اعضای شورای بازبینی و نظارت بر نمایش شهرستان مرند با حضور معاون هنری و سینمائی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و اعضاء محترم شورا در محل اداره فرهنگ و ...