از تاریخ
 تا تاریخ
 
در نشست خبری نمایش « تئوری میس کال » عنوان شد:

امیدواریم تئاتر در  آذربایجان شرقی تبدیل به صنف شود
در نشست خبری نمایش « تئوری میس کال » عنوان شد:

امیدواریم تئاتر در آذربایجان شرقی تبدیل به صنف شود

رامین ریاضی، کارگران نمایش « تئوری میس کال » در نشست خبری این نمایش که پس از اجرای نخست آن در محل اجرای نمایش برگزار شد، با اشاره به اهداف « تئوری میس کال » اظهار داشت: ...

رامین ریاضی عنوان کرد:

حضور جوانان تنها با اخلاق گرایی نتیجه مثبت دارد/دغدغه حفظ حریم شخصی در نمایش نگاهمان می کنند
رامین ریاضی عنوان کرد:

حضور جوانان تنها با اخلاق گرایی نتیجه مثبت دارد/دغدغه حفظ حریم شخصی در نمایش نگاهمان می کنند

کارگردان «نمایش نگاهمان می کنند» با تاکید بر ارزش حضور جوانان در کنار پبشکسوتان عرصه تئاتر گفت: تنها در صورت رعایت اخلاق و حرمت است که این حضور جوانان می تواند نتایج ...