در حال بارگذاری ...
همکاری های انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی و انجمن دانش آموختگان تئاتر تبریز رسمیت گرفت

تفاهم نامه ایی برای ارتقای تئاتر استان

عصر روز یکشنبه اعضای هیئت رئیسه انجمن های هنرهای نمایشی استان و دانش آموختگان تبریز طی جلسه ای ضمن صحبت پیرامون محتوای تفاهم نامه و تدوین برنامه های آینده در خصوص همکاری این دو انجمن، تفاهم نامه همکاری را نیز به امضا رساندند.

به گزارش آذربایجان شرقی - مهرداد خردمند؛ امضای تفاهم نامه انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی و انجمن دانش آموختگان تئاتر تبریز

عصر روز یکشنبه اعضای هیئت رئیسه انجمن های هنرهای نمایشی استان و دانش آموختگان تبریز طی جلسه ای در مجموعه تواتر شهر تبریز، ضمن صحبت پیرامون محتوای تفاهم نامه همکاری دو انجمن و تدوین برنامه های آینده در خصوص همکاری این دو انجمن، تفاهم نامه همکاری را نیز به امضا رساندند.

طی این تفاهم نامه مقرر شد تا انجمن دانش آموختگان آذربایجان شرقی با فراهم کردن بستر هایی از پتانسیل های انجمن دانش آموختگان تئاتر تبریز استفاده نماید.

این تفاهم نامه در بخش های مختلفی اعم از آموزش، پژوهش، تولید محتوا و ... تنظیم شده بود که به امضای احمد رجب پور، رئیس انجمن هنر های نمایشی آذربایجان شرقی و جمال توانا، مدیر عامل انجمن دانش آموختگان تئاتر تبریز رسید.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران