از تاریخ
 تا تاریخ
 
امیر حجازی:

باید تئاتر شهر فرو ریزد تا جایش بنایی بسازند به نام: تالار جانباختگان تئاتر تبریز!
امیر حجازی:

باید تئاتر شهر فرو ریزد تا جایش بنایی بسازند به نام: تالار جانباختگان تئاتر تبریز!

کارگردان منتقد تبریزی با اظهار گلایه از مسئولان استان، در نقد آنچه بی توجهی به فرهنگ و هنر خواند گفت: باید روزی ساختمان فرسوده ی تئاتر شهر تبریز فرو بریزد و سپس به ...