در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
«روال عادی» در تبریز به صحنه رفت

«روال عادی» در تبریز به صحنه رفت

نمایش «روال عادی» نوشته ژان کلود کری یر، مترجمی اصغر نوری و کارگردانی فرزین ریحانی راد در تبریز به صحنه رفت.

رویدادها,برگزیده |