به گزارش روابط عمومی تئاتر شهر تبریز، بیست و نهمین جشنواره تئاتر استانی آذربایجان شرقی از ۱۹ تا ۲۴ شهریور ماه با افزایش بیش از دوبرابری آثار شرکت کننده بین ۲۱ کار نمایشی طبق تشخیص شورای نظارت و ارزشیابی استان آذربایجان شرقی در ۲ بخش اصلی و تجربه های نو برگزار شد.

در بیست و نهمین جشنواره تئاتر استانی آذربایجان شرقی ۱۵ اثر نمایشی در بخش اصلی و ۶ اثر در بخش تجربه های نو توسط دانشجویان دانشگاه نبی اکرم، شهرستانها و آموزشگاههای آزاد بازیگری به رقابت پرداختند.

براساس این گزارش، از ویژگیهای مهم جشنواره تئاتر استانی امسال حضور نمایشهای ترکی مانند «پاشا»، «اتابک پارکینین تراژدیسی» و «اوزلم» است که در طول ۲۹ دوره جشنواره تئاتر برای اولین بار به اجرا درآمدند.

در بیست و نهمین جشنواره تئاتر استانی آذربایجان شرقی از میان ۲۱ اثر حاضر در جشنواره با انتخاب داوران جشنواره ۲ اثر به جشنواره فجر فرستاده خواهند شد و ۲ اثر از تجربه های نو در تئاتر شهر بصورت عمومی اجرا میشوند.

لازم به ذکر است، بابک نهرین دبیر بیست و نهمین جشنواره تئاتر استانی آذربایجان شرقی، فرزین ریحانیراد دبیر اجرایی، علی فتوحی منتقد آثار شرکت کننده در جشنواره، مینا پناهی مسئول بخش تجربه های نو این جشنواره بودند.

گفتنی است، آثار بخش اصلی بیست و نهمین جشنواره تئاتر استانی آذربایجان شرقی توسط هنرمندان و اساتید صاحب نام تئاتر کشور پانته آ بهرام، نادر برهانی مرند و عبدالحسین لاله داوری شدند، در بخش تجربه های نو نیز هنرمندان نام آشنای تئاتر تبریز چون شهرام خدایی، مینا پناهی و فرزین ریحانی راد به قضاوت آثار نشستند.